Editorial Board

The Editorial Board of JOURNAL OF PLANT GENETIC RESOURCES

 

Adviser Board: Lu Yong-gen   Li Zhen-sheng  Hong De-yuan  Gai Jun-yi   Fu Ting-dong  Dai Jing-rui    Wan Jian-min   Yu Shu-xun  

 

Director Liu Chun-ming

Deputy director : Liu Lu-xiang  Li Li-hui  Lu Bao-rong  Sun Ri-fei  Sun Qi-xin  Zhang Ai-min*  Dong Ying-shan*

Editors (*Responsible editors)

Cao Yong-shen          Chen Li-juan          Chen Xue-sen         Cheng Shi-hua         Dai Lu-yuan        Deng Guo-fu         Deng Xiu-xin         Diao Xian-min   

Du Xiong-ming         Han Jian-guo          Hao Yu-jin              Huang Hong-wen     Huang Lu-qi        Jia Ji-zeng*           Jiang Ling*             Jiang Yong-wen   

Jie Yu-cheng             Jin Xiao-bai            Jing Hai-chun          Jing Rui-lian             Ke Wei-dong         Li Yu *                 Li Si-shen                Li Xi-xiang*    

 Li Xian-en                Li Xin-hai               Liu Xu                      Liu Guo-dao           Liu Wen-xuan       Liu Qing-chang    Liu Xiong-lun         Liu Yao-guang      

Lu Xin-xiong             Luo Li-jun              MA You-zhi             MA Zhi-ying          Qian Qian *           Qiu Li-juan          Shi Shang-li            Qin Hai-ning      

Tian Jing                   Wang Cai-lin           Wang Dao-wen        Wang Kun-bo         Wang Li-rong       Wang Shu-min      Wang Tian-yu        Wang Xiao-ming    

Wang Zhen-hua        Wu Xiao-ming         Xie Hua                   Yan Yue-ming          Yang Qing-wen     Yang Wu-yun       Yu Mao-qun           Yu Si-bin        

Zhang Hong-xia         Zhang Jin-feng*      Zhang Xian-long      Zhang Xiang-qi*   Zhang Xue-kun     Zhang Xue-yong     Zhang Zeng-yan      Zhao De-gang     

Zhao Jiu-ran              Zhong Guang-yan     Zong Xu-xiao

 

 

Editor-in-chief Liu Xu 

Associate editor-in- chiefJia Ji-zeng      Wang Tian-yu  Yang Qing-wen   Diao Xian-min  Qian Qian        Jiang Ling  

 

Director of the editorial department:  Chen Li-juan

Editorial staff:  Jiang Shu-rong  Wang Xiu-li  Li Ang  Wang Jia   

English Editor:  Yang Ping